"Allah Taala senang dengan amal-amal yang baik dan Dia pun ingin agar setiap orang bertenggang rasa kepada sesama makhluk-Nya"