"Akar dari segala kebajikan adalah iman kepada Allah Taala sehingga timbul perubahan dalam akhlak manusia"